Hide
ZGC
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group C…
-
Payout
N/A
Div. yield
5.36x
P/E
0,9650 €
Price
0564
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group C…
34.91%
Payout
6.03%
Div. yield
5.79x
P/E
HK$8.48
Price
1057
Zhejiang Shibao Co Ltd
-
Payout
N/A
Div. yield
-436.84x
P/E
HK$1.66
Price
7229
Yutaka Giken Co Ltd
28.98%
Payout
4.51%
Div. yield
6.43x
P/E
¥1,687.00
Price
0096
Yusei Holdings Ltd
-
Payout
2.27%
Div. yield
HK$0.6700
Price
7294
Yorozu Corp
25.93%
Payout
1.94%
Div. yield
13.39x
P/E
¥723.00
Price
5101
Yokohama Rubber Co Ltd
21.68%
Payout
3.12%
Div. yield
6.95x
P/E
¥2,116.00
Price
7271
Yasunaga Corp
-8.67%
Payout
1.20%
Div. yield
-7.24x
P/E
¥668.00
Price
7298
Yachiyo Industry Co Ltd
8.95%
Payout
2.38%
Div. yield
3.77x
P/E
¥1,221.00
Price
1899
Xingda International Holdings Ltd
-
Payout
45.93%
Div. yield
HK$1.64
Price
XDH
Xingda International Holdings Limited
-
Payout
N/A
Div. yield
17.20x
P/E
0,1720 €
Price
XNGIF
Xingda International Holdings Limited
-
Payout
N/A
Div. yield
9.46x
P/E
$0.1797
Price
1571
Xin Point Holdings Ltd
-
Payout
2.94%
Div. yield
HK$2.73
Price
0305
Wuling Motors Holdings Ltd
-
Payout
0.32%
Div. yield
HK$0.9400
Price
WLMTF
Wuling Motors Holdings Limited
-
Payout
N/A
Div. yield
17.83x
P/E
$0.1248
Price
6LY
WULING MOTO.HLDGS HD-004
-300.00%
Payout
3.22%
Div. yield
-93.10x
P/E
0,0931 €
Price
WKSP
Worksport Ltd
-
Payout
N/A
Div. yield
-2.50x
P/E
$1.64
Price
7551
Weds Co Ltd
29.36%
Payout
3.46%
Div. yield
8.49x
P/E
¥578.00
Price
VBX
Voltabox AG
-
Payout
N/A
Div. yield
-1.47x
P/E
1,18 €
Price
VOAXF
Voltabox AG
-
Payout
N/A
Div. yield
-1.66x
P/E
$1.41
Price
VBG-B
VBG Group AB (publ)
37.26%
Payout
3.39%
Div. yield
10.99x
P/E
147,50 kr
Price
VLEEF
Valeo SE
-
Payout
N/A
Div. yield
21.80x
P/E
$22.08
Price
VLEEY
Valeo SE
-
Payout
N/A
Div. yield
21.58x
P/E
$10.93
Price
FR
Valeo SA
233.33%
Payout
1.73%
Div. yield
135.20x
P/E
20,28 €
Price
VSA2
Valeo SA
-
Payout
N/A
Div. yield
134.07x
P/E
20,11 €
Price
UFMG
Universal Mfg. Co
-
Payout
N/A
Div. yield
-0.00x
P/E
$0.0100
Price
7254
Univance Corp
9.56%
Payout
1.89%
Div. yield
5.07x
P/E
¥371.00
Price
5949
Unipres Corp
-11.31%
Payout
2.57%
Div. yield
-4.40x
P/E
¥779.00
Price
U04
UNI-SELECT INC.
-
Payout
N/A
Div. yield
21.15x
P/E
25,80 €
Price
UNS
Uni-Select Inc.
-
Payout
N/A
Div. yield
22.73x
P/E
CA$37.73
Price
UNIEF
Uni-Select Inc
-
Payout
N/A
Div. yield
-89.18x
P/E
$28.00
Price
7313
TS Tech Co Ltd
95.27%
Payout
3.67%
Div. yield
25.97x
P/E
¥1,581.00
Price
6382
Trinity Industrial Corp
41.28%
Payout
5.06%
Div. yield
8.16x
P/E
¥672.00
Price
6463
TPR Co Ltd
38.55%
Payout
4.56%
Div. yield
8.46x
P/E
¥1,295.00
Price
TY7
Toyota Boshoku Corporation
-
Payout
N/A
Div. yield
12.84x
P/E
13,10 €
Price
3116
Toyota Boshoku Corp
46.15%
Payout
3.52%
Div. yield
13.09x
P/E
¥1,901.00
Price
11T
Toyoda Gosei Co. Ltd
-
Payout
N/A
Div. yield
11.95x
P/E
14,70 €
Price
TGOSY
Toyoda Gosei Co. Ltd
-
Payout
N/A
Div. yield
5.68x
P/E
$31.55
Price
7282
Toyoda Gosei Co Ltd
31.56%
Payout
2.61%
Div. yield
12.10x
P/E
¥2,109.00
Price
TYR
Toyo Tires & Rubber
-
Payout
N/A
Div. yield
5.50x
P/E
12,00 €
Price
TOTTF
Toyo Tire Corporation
-
Payout
N/A
Div. yield
6.63x
P/E
$11.61
Price
5105
Toyo Tire & Rubber Co Ltd
21.51%
Payout
5.18%
Div. yield
4.15x
P/E
¥1,543.00
Price
7231
Topy Industries Ltd
23.42%
Payout
2.39%
Div. yield
9.82x
P/E
¥1,677.00
Price
5975
Topre Corp
5.69%
Payout
1.63%
Div. yield
3.49x
P/E
¥1,225.00
Price
7235
Tokyo Radiator Mfg Co Ltd
148.84%
Payout
2.15%
Div. yield
69.12x
P/E
¥743.00
Price
6995
Tokai Rika Co Ltd
85.15%
Payout
4.08%
Div. yield
20.89x
P/E
¥1,472.00
Price
0872
Titan Invo Technology Ltd
-
Payout
N/A
Div. yield
-1.00x
P/E
HK$0.0600
Price
0819
Tianneng Power International Ltd
28.47%
Payout
3.57%
Div. yield
7.97x
P/E
HK$11.20
Price
TIANF
Tianneng Power International Limited
-
Payout
N/A
Div. yield
3.71x
P/E
$1.16
Price
TIFS
TI Fluid Systems PLC
200.00%
Payout
1.71%
Div. yield
117.00x
P/E
£1.17
Price
Ticker
Sector
Price
P/E
Div. yield
Payout ratio
¥NaN
13.39x
1.94%
25.93%
2.5%
HK$NaN
-
2.94%
-
-16.57%
Price gain 31.20%
$NaN
-2.50x
-
-
-
¥NaN
8.49x
3.46%
29.36%
-7.17%
Price gain 12.38%
NaN €
-1.47x
-
-
-
Price gain 7.81%
$NaN
21.80x
-
-
-
Price gain 5.21%
NaN €
135.20x
1.73%
233.33%
20.51%
Price gain 5.62%
NaN €
134.07x
-
-
-
¥NaN
5.07x
1.89%
9.56%
32.64%
¥NaN
-4.40x
2.57%
-11.31%
-28.62%
¥NaN
25.97x
3.67%
95.27%
10.49%
¥NaN
8.46x
4.56%
38.55%
36.89%
¥NaN
13.09x
3.52%
46.15%
23.01%
¥NaN
3.49x
1.63%
5.69%
-12.64%
¥NaN
20.89x
4.08%
85.15%
6.27%
NaNp
117.00x
1.71%
200.00%
-30.66%
Report issue